Alūksnes tirgus

2023

 

Alūksnē pilsētas tirgū
bez kultūras programmas
var iepirkties un tirgoties no pirmdienas līdz sestdienai

Informāciju sniedz organizators:
KR5 SIA
Latgales iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
+371 28305832
info@aluksnestirgus.lv
www.aluksnestirgus.lv
facebook.com/aluksnestirgus

Alūksnes tirgus gan ārā, gan iekštelpās ir vieta, kur lauksaimniekiem, zivsaimniekiem, amatniekiem, mājražotājiem veikt savu produktu tirdzniecību.

 

Alūksnes turgus, Alūksnes pilsētas turgus, Tirgus Alūksnē, Zemnieku produkti Alūksnē

#aluksnestirgus #aluksnespilsetastirgus #tirgusaluksne #zemniekuproduktialuksne