Balvu tirgus

Balvu tirgus

Balvos rudens gadatirgus
Bez kultūras programmas
Balvos, Sporta iela 2a
26. septembris 6.00-16.00 
Drīkst tirgot visu.
Informāciju iesniedza organizators
KR5 SIA 
44103117233
+37126512649
balvutirgus@inbox.lv
 facebook.com/aluksnestirgus

https://www.kr5.lv

#balvutirgus #tirgusbalvos #balvutirdzins #balvi