Grāmatvedība

SIA “Ilzes birojs” 

Strazdu 16, Jelgava, LV-3004

www.google.lv/maps

Tālr.: +371 63010513, +371 26724265

E-pasts: ilzesbirojs@inbox.lv

Mājas lapa: www.ilzesbirojs.lv


Birojs dibināts 2007. gadā un sniedz grāmatvedības apkalpošanas pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā. Papildus uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanai, mēs sastādām gada budžetus, vadības atskaites, biznesa plānus un sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos.

Mūsu komandā strādā grāmatveži ar augstāko izglītību un ilggadēju pieredzi un mēs varam nodrošināt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas likumdošanu, kā arī SGS.
Strādājam latviešu, krievu un angļu valodās.
Mums ir pieredze, zināšanas un motivācija, lai nodrošinātu uzņēmējam vissvarīgāko – kvalitāti, operativitāti, precizitāti, optimizēt pārvaldes izmaksas un tādejādi ļaut uzņēmējam pilnībā pievērsties savam pamatbiznesam.

Standarta grāmatvedības apkalpošana
   Datu ievade grāmatvedības uzskaites sistēmā.
Darba algas aprēķins (t.sk., dokumentu noformēšana – darba līgumi, rīkojumi par pieņemšanu/atbrīvošanu no darba, atvaļinājumiem un komandējumiem);
Pamatlīdzekļu uzskaite;
Ikmēneša un gada atskaites, un to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID);
Atskaites LR Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas bankai;
Ikmēneša bilances un peļņas un zaudējumu aprēķins;
Vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma vai regulāri;
Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.
Finanšu vadības pakalpojumi
   Uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana;
Uzņēmuma ikgadējā budžeta izstrāde un budžetēšanas sistēmas ieviešana uzņēmumā;
Projektu sagatavošana ES struktūrfondu programmām un to vadība;
Nodokļu optimizācija;
Biznesa organizācijas pakalpojumi
   Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem;
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide;
„SOS” grāmatvedība
   Situācijā, ja negaidīti esi palicis bez grāmatveža vai tavam grāmatvedim vajag palīdzību, lai tiktu galā ar darbu vai problēmu, vai tava uzņēmuma dati ir jāatjauno vai jāpārliek citā grāmatvedības sistēmā, operatīvi piedāvājam mūsu augsti kvalificētā grāmatveža pakalpojumus.

Seko mūsu jaunumiem FB:

 

#gramatvedibaspakalpojumi #gramatvede #sosgramatvediba