Gulbene

2020. gadā

Gulbenē Zaļais tirdziņš 

21. novembrī
TIKS PRECIZĒTA INFORMĀCIJA:
19. decembris

Tirgotājiem obligāta iepriekšēja pieteikšanās

NOSACĪJUMS: Latvijas amatnieku, zemnieku
un mājražotāju produkcija.

Informāciju iesniedza organizators:
Organizē: PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.
tālr.: +371 20277265
obligāta iepriekšēja pieteikšanās
e-pasts: turists@gulbene.lv
gadatirgi.lv/vidzeme/zalaistirdzinsgulbene