Jēkabpils tirgus

2023

23. decembrī Jēkabpilī Ziemassvētku tirdziņš

no plkst. 8:00 laukumā iepretim veikalam Depo, Kļavu ielā 3.

Mājražotāji, amatnieki, lauksaimnieki, rūpniecības preču tirgotāji.

Tirgotājiem pieteikšanās līdz 6.novembrim pa e-pastu iveta.bertina@inbox.lv , SMS vai WhatsApp +371 29143712

Organizētāji Iveta Bērtiņa un Andis Glindziņš 
 
Informāciju iesniedza organizators:
Andis Glindziņš un Iveta Bērtiņa.

 

#gadatirgusjekabpili #jekabpilstirgus #tirdzinsjekabpili

#gadatirgi #tirdzini #gadatirgus #tirdzins #majrazotaji #amatniekudarbi #zemniekuprodukti #festival #fair #farmersmarket #mugė #taimelaat