SALDUS TIRGUS

2020

11.07 Laidenes tirgus 25.07 Saimnieču tirgus 08.08 Labrenča dienas tirgus 22.08 Saldo vārtu tirgus

Pieejamas tirdzniecības vietas tirgus teritorijā.

Kuldīgas iela 1, Saldus

Informāciju iesniedza organizators:
Saldus namu pārvalde, SIA 
+371 22304341
+371 63807052
saldustirgus@saldus.lv
www.saldustirgus.lv
www.gadatirgi.lv/kurzeme/saldustirgus