Litene

2022

Litenē Miķeļdienas gadatirgus
ar kultūras programmu
25. septembrī 
9:00
 
Informāciju iesniedza organizators:
Litenes pagasta pārvalde
maijaleimane@inbox.lv