Rīgā Magdelēnas kvartāls

2021

Rīgā Līgo Mājražotāju tirdziņš Magdelēnas kvartālā


Bez kultūras programmas
Antonijas iela 17a, Centra rajons, Rīga, LV-1010
22. jūnijs
tirgotājiem: 09:00 – 19:00
pircējiem: 11:00 – 19:00
NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku.

Informāciju iesniedza organizators:
Biedrība Latvijas Mājražotāji
+371 25137825
gundars@majrazotajuveikals.lv
https://notre.typeform.com/to/kzCJbsib
https://majrazotajuveikals.lv/tirdzini/
https://www.facebook.com/majrazotaji/events/

Latvijas Mājražotāji, Latvijas Mājražotāju tirdziņš, tirdziņš Rīgā, tirdziņš Magdelēnas kvartālā, tirdziņš Antonijas ielā, tirdziņš Centrā

#latvijasmajrazotaji #latvijasmajrazotajutirdzins #tirdzinsriga #tirdzinsmagdelenaskvartala #tirdzinsantonijasiela #tirdzinscentra