Magdelēnas kvartāls

2020

Rīgā Magdelēnas kvartālā

Antonijas iea 17a, Rīga, LV-1010
Latvijas Mājražotāju Rudens tirdziņš
30. oktobrī 11:00 – 19:00

tirdziņš Magdelēnas kvartālā
Latvijas Mājražotāju Rudens tirdziņš
27. novembrī 11:00 – 19:00Magdelēnas kvartālā Mājražotāju tirdziņš

Informāciju iesniedza organizators:
Biedrība Latvijas Mājražotāji
+371 25137825
gundars@latvijasmajrazotaji.lv

latvijasmajrazotaji.lv/tirdzini

facebook.com/majrazotaji/events

instagram.com/majrazotaji

Tirgotājiem:

atver.latvijasmajrazotaji.lv/oktobra-magdelenas-tirdzins

atver.latvijasmajrazotaji.lv/novembra-magdelenas-tirdzins

Latvijas Mājražotāji, Latvijas Mājražotāju tirdziņš, tirdziņš Rīgā, tirdziņš Magdelēnas kvartālā, tirdziņš Antonijas ielā, tirdziņš Centrā

#latvijasmajrazotaji #latvijasmajrazotajutirdzins #tirdzinsriga #tirdzinsmagdelenaskvartala #tirdzinsantonijasiela #tirdzinscentra