Mārupē Ziemassvētku tirdziņš

2021

PUBLIKĀCIJA ATJAUNOTA KOPŠ 2021. GADA 1. DECEMBRA

Mārupē Ziemassvētku tirdziņš
Tirgotājiem BEZMAKSAS dalība – Jā

21. decembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00,  Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pagastā
Mārupes Sporta centra laukumā

Informāciju iesniedza organizators:

Mārupes novada pašvaldība

Plašāk informāciju skatīt šeit: https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba/zinas/21-decembri-notiks-ziemassvetku-vakara-tirdzins-marupe