Nītaure

2021

Nītaurē Līgo tirdziņš


Bez kultūras programmas
Nītaures Paaudžu parkā

57°04’08.6″N 25°11’21.8″E

23. jūnijs
tirgotājiem: 9:30
pircējiem: 11:00 – 14:00

NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku., Organizators patur tiesības izvēlēties no tirgotāju atsūtītajiem pieteikumiem.

Informāciju iesniedza organizators:
Amatas novada pašvaldība
26538207
nitaureskn@amatasnovads.lv
 http://www.amatasnovads.lv/blog/pas%C4%81kums/ligo-tirdzins-nitaure

pieteikuma anketa: Šeit