Pāvilostā Ziemas tirdziņš

2021

PUBLIKĀCIJA ATJAUNOTA KOPŠ 2021. GADA 1. DECEMBRA

Pāvilostā Ziemas tirdziņš
Bez kultūras programmas

Tirgotājiem BEZMAKSAS dalība – Jā

Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
Tirgus iela 4, Pāvilosta
18. decembris

Ierašanās no 11.00,
Tirgus notiek no 12:00 – 15:00

NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku.

Informāciju iesniedza organizators:
Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”,
Pāvilostas kultūras nams, Pāvilostas novadpētniecības muzejs
+371 29226526

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4857968977597508&set=gm.814255416041791