Liepājas Pētertigus

2024

Liepājā Lielais pavasara gadatirgus Pētertirgū
ar kultūras programmas
Kuršu iela 5/7/9
Liepāja, LV – 3401

20. aprīlī  
8:00 – 18:00
Var tirgot visu

Informāciju iesniedza organizators:
+371 63425883
info@petertirgus.lv
petertirgus.lv