Mājražotāju tirdziņš Manufaktūras kvartālā

2022

Rīgā Mājražotāju tirdziņš Manufaktūras kvartālā

Bez kultūras programmas
Brīvības iela 401, Rīga, LV-1024
14. aprīlis
12:00 – 17:00
NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku.

Informāciju sniedz organizators:
SIA Four winds
+371 25137825
info@4winds.lv        
PIETEIKUMA ANKETA:
https://notre.typeform.com/to/tYbqF30N

https://majrazotajuveikals.lv/tirdzini