Rīgas Centrāltirgus

2022

Rīgā Jāņu Tirgus Centrāltrigū

Ar kultūras programmu
Rīga, Centrāltirgus iela 1
22. jūnijs
tirgotājiem: 8:00 – 17:00
pircējiem: 9:00 – 16:00

NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku., Rūpniecības preces, kas ražotas Latvijā, Amatniecības preces, ievestas no ārzemēm, Pārtikas preces, ievestas no ārzemēm, Tiek aicināti ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji., Organizators patur tiesības izvēlēties no tirgotāju atsūtītajiem pieteikumiem.

Nomas maksa Jāņu tirgū par vienas tirdzniecības vietas viena tekošā metra nomu dienā ir:
Mājražotājiem, amatniekiem un fiziskām personām – 11,00 EUR + PVN;
Uzņēmumiem ar pašu ražoto vai iepirkto produkciju – 16,50 EUR + PVN.

Informāciju iesniedza organizators:
SIA “Rīgas Centrāltirgus”    
+371 26306555
liana.stumbre-jurmalniece@rct.lv

www.rct.lv/lv/pasakumi/razotaji-un-amatnieki-aicinati-pieteikties-rigas-centraltirgus-janu-tirgum/