Ropažos tirdziņi

2024

Ropaži, Lieldienu gadatirgus
Sporta iela 2, Ropaži
pirmdiena, 2024. gada 1. aprīlis
no 10 līdz 14

⁣Informāciju iesniedza organizators:
Ropažu Salaspils partnerība

TIRGOTĀJIEM informācija pie attiecīgā datuma kalendārā