Salas pagastā “Vietvalži” parkā Ziemassvētku tirdziņš

2021

PUBLIKĀCIJA ATJAUNOTA KOPŠ 2021. GADA 1. DECEMBRA

Salas pagastā “Vietvalži” parkā Ziemassvētku tirdziņš
19. decembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00,
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” parkā;

Informāciju iesniedza organizators:

Mārupes novada Babītes kultūrizglītības cetrs

Pieteikšanās informācija:

https://www.marupe.lv/lv/zinas/19decembri-vietvalzu-parka-notiks-ziemassvetku-davanu-gadatirgus-iekstelpas-muzikala