Ungurpils Kartin` tirdzins 2024

2024

Ungurpils, Kartin` tirdzins 2024
LV-4064, Limbažu novads, Alojas pagasts, Ungurpils, Liepu iela 3
sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis
no 10:00 līdz 14:00

⁣Informāciju iesniedza organizators:
Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”
TIRGOTĀJIEM informācija pie attiecīgā datuma kalendārā