Zvejniekciems

2023

Zvejniekciemā Ostas svētki
Ar kultūras programmu

Paralēli Ostas svētku tirdziņam norisināsies dažādas aktivitātes –  ekskursijas akvatorijā, burātāju sacensības un bagātīga dienas skatuves programma

Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161    
12. augustā
11:00 – 16:00

NOSACĪJUMS: Tikai Latvijas Zemnieku, Amatnieku, Mājražotāju izstrādājumus, pārtiku., Nedrīkst no ārzemēm, tiek aicināti ēdinātāji, Zivju produkcijas tirgotāji. organizators patur tiesības

izvēlēties no tirgotāju atsūtītajiem pieteikumiem

Informāciju iesniedza organizators: 
tirgus@saulkrasti.lv
NOLIKUMS, ANKETA jāiesniedz līdz 6. augustam:

https://saulkrasti.lv/jaunumi/kultura/aicinam-zivju-produkcijas-tirgotajus-amatniekus-un-majrazotajus-pieteikties-dalibai-ostas-svetku-tirdzina

 

#zvejniekciems #naktstirgus #zalutirgus #gadatirgi #tirdzini #gadatirgus #tirdzins #majrazotaji #amatniekudarbi #zemniekuprodukti #festival #fair #farmersmarket #mugė #taimelaat